hinh ảnh 6
hinh anh 7
8
9
10
11
12
Menu properties
Find your property
USD

Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ

Properties For Sale/ Nhà Bán for rent in Binh Thanh District: Yes we are looking for Properties For Sale/ Nhà Bán for rent in Binh Thanh District with products you are currently in the Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ section, if you want to know more about Properties For Sale/ Nhà Bán for rent in Binh Thanh District invite you to please contact us directly via line hot 0906 33 13 11 or via the website www.saigonrent.vn.

Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Thank you for finding out information on our products.

ID: 8748 Street/District: Phan Đăng Lưu, Binh Thanh District Type of property: Properties For Sale/ Nhà Bán Usable area: 3560 Bedroom: 11 Rental/Month: 19600000 USD Status: 12/05/2024
Description:
Bán Tòa Nhà Góc 2mt Phan Đăng Lưu và đường Lam Sơn

Địa Chỉ : 36 Phan Đăng Lưu P.6 Quận Bình Thạnh


- Diện tích : 22 x 25m - Công nhận : 539.9m2

- Tổng DTSD : 3.560m2 sàn

- Kết cấu : 2 hầm - Lững - 9 Tầng - Mái Che

- HĐ thuê : 2 tỷ - tháng - còn trống 2 tầng trên

- Pháp Lý CTY

- Giá : 500 tỷ ( 19,600,000 USD)

- Vị trí : Góc 2mt Phan Đăng Lưu và Lam Sơn
Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ
Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ Bán Tòa nhà Building Văn Phòng 11 Tầng tại 36 Phan Đăng Lưu, P 6, Q Bình Thạnh - 2 Hầm - 11 Tầng -DTCN 539,9m2- DTSXD: 3560m2 Giá Bán 500 Tỷ
Contact:
Full name:
KHỔNG MINH TÚ | TONY
Phone, Zalo, Viber, Whatsapp:
0906 33 13 11
Email:
Hitcount: 30705149 Dịch vụ SEO SeoTech